YBDXC#170

 

YB5BOY *

VECTOR ALIENDRY *

DXCC Phone 2014 *

DXCC 15 meters 2015 *

DXCC 20 meters 2015 *

Plaque YO Romania HF DX Contest 2014 *

Plaque WAEDC European DX Contest 2014 *

Plaque YO Romania HF DX Contest 2015 *

Plaque Scandinavian Activity Contest 2015 *